ബാനർ

പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും പരസ്പരം മാറ്റാനാകുമോ?

പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും പരസ്പരം മാറ്റാനാകുമോ?
വളരെ വ്യക്തിഗത ദ്രാവകങ്ങൾ ഒഴികെ, അതെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും.
ഇതിനുവിധേയമായിചെലവ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകളുടെ വില കുറവാണ്.
ഇതിനുവിധേയമായിപ്രത്യക്ഷപ്പെടുകഇ, രണ്ടിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
എയിൽ നിന്ന്ഗതാഗതംവീക്ഷണകോണിൽ, ബാഗിന് കുറച്ച് സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

അടുത്തിടെ, ഒരു ഉപഭോക്താവ് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത ഒരു പാനീയം ഉണ്ടായിരുന്നു.തീർച്ചയായും, ഗുണനിലവാരം മോശമല്ല, അത് വളരെ നല്ലതാണ്.അതേ സമയം, സ്‌പൗട്ട് ബാഗ് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാരണവും ഉണ്ട്.

ദ്രാവക ബാഗ് 2
സ്പൗട്ട് പൗച്ചുകൾ 24

കാരണം ഒരുപക്ഷേ മുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ്സൂചിപ്പിച്ചത്, മെറ്റീരിയൽ ചെലവ്, ഗതാഗത ചെലവ്താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണ്.ഓരോന്നിനും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരംപ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകൾചില പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ ഉപയോഗം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന, മെച്ചപ്പെടുകയും മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുആചാരംഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരം മികച്ചതാകാം.ദയവായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഓർഡർ ചെയ്യുക.സ്പൗട്ട് പൗച്ചുകൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികൾ
മെറ്റീരിയൽ
ഇഷ്‌ടാനുസൃത പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് വിതരണക്കാരൻ

പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-05-2022